Why we?

 • Երաշխիք 100%

  Մենք երաշվարում ենք Ձեր ներդրումների 100% անվտանգություն

 • Պայմանագիր սկսած 3 ամսից

  Հայաստանում ամենակարճաժամկետ ներդրումային պորտֆելները

 • Տարեկան 60-80% եկամուտ

  Ապահովում ենք տարեկան 60-80% պասիվ եկամուտ:

 • Ամեն ամիս եկամուտի կանխիկացում 5%

  Ամեն ամիս եկամուտի կանխիկացում 5%

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Երաշխիք
0%
Տարեկան եկամուտ
0%
Ամեն ամիս եկամուտի կանխիկացում
0%

Մենք՝ Թվերով

Հակիրճ տեղեկատվություն մեր ծավալած աշխատանքի մասին՝ ներկայացված թվերով:
0+
Clients
0+
Consultation
0+
Work done

Are there any questions?

If there are questions, just write us, and our operators will contact with you, and will tell you about offers of company with answering to your questions.

Address։ RA, Yerevan, M.Khorenatsi 15

Email։ unitexgroup.arm@gmail.com

Phone Number: 010 52-02-11, 041 52-00-11

Address:

Email Us:

Call Us:

SMS
Send SMS
Contact form WordPress

Call back